REGENSBURG

Od roku 2015 spolupracujeme s Pindl Realschule v Regensburgu. Od této doby se v průběhu školního roku setkáváme vždy dvakrát. Žáci z Regensburgu přijedou k nám do Plzně na tři dny a naši žáci pak tráví tři dny v Regensburgu. Žáci jsou ubytovaní v rodinách, společně plní úkoly ve škole nebo spolupracují na připraveném projektu, utkávají se při sportu a poznávají společně pamětihodnosti našich měst. Výměnné pobyty jsou pro žáky velkým přínosem nejen v oblasti jazykové, ale i kulturní a sociální.