Provoz školní družiny

Naše škola nabízí po ukončení vyučování školní družinu (ŠD). Jedná se o aktivní činnosti s dohledem nad žáky, resp. účastníky školní družiny.

Účastníci

  • školní družina je k dispozici žákům 1.-5. ročníku
  • kapacita je 90 žáků

Prostory

  • v uzavřených učebnách budovy školy
  • v ICT učebně, jazykové učebně, sálu pro pohybovou výchovu, hřištích

 Provozní doba

  • 14.05-16.30 (pondělí-čtvrtek)
  • 14.05-15.00 (pátek)

Úplata

Úplata činí ve školním roce 2022/2023:

Provozní doba Výše úplaty
Odpolední družina 14.05-15.00 Kč 40
Odpolední družina 14.05-16.30 Kč 70


Vyúčtování bude probíhat dle docházky ve dvouměsíčních intervalech. První úplata proběhne v měsíci listopad 2023.

Vyzvedávání

Své děti si rodiče vyzvedávají v příslušných třídách nebo venku na hřišti. Děti jsou předávány jen zletilým osobám uvedeným na přihlášce. V případě písemného souhlasu (vyplněného v přihlášce) mohou žáci opouštět školní družinu sami v uvedeném čase.
Žáci mohou odcházet ze školní družiny na kroužky pořádané ve škole ZŠML. Odchází vždy v doprovodu lektora daného kroužku. Časy, ve kterých budou žáci pouštěni, jsou následující: 14:00-14:15, 14.50-15:00, 15.30-16.30.
 

Omlouvání absence

Omlouvání nepřítomnosti žáků se provádí včas na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Omluvenka v elektronické podobě musí obsahovat tyto náležitosti:
celé jméno žáka
třída
datum
způsob a čas odchodu.

Nemá-li zákonný zástupce možnost zaslat e-mail, použije vytištěný "omluvný list", který v určený den předá žák třídnímu učiteli. Pomůcky

  • přezůvky
  • převlečení a vhodnou obuv na pobyt venku, holínky, pláštěnka
  • starou zástěru nebo košili na výtvarničení
  • svačinu a dostatečné množství pití

Oznamování změn

Žádáme rodiče, aby včas oznamovali změnu osob, které budou vyzvedávat dítě. V případě, že se některé údaje vyplněné v přihlášce během roku změní, prosíme, dejte včas vědět (hlavně v případě změn telefonních čísel), a to osobně nebo e-mailem.

Přihlášení

Nutnou podmínkou přijetí dítěte do ŠD je řádně vyplněná přihláška do školní družiny, kterou si můžete stáhnout z webu školní družiny nebo osobně vyzvednout ve škole. Přihlášky odevzdávejte od 4. 9. 2023 osobně Janě Hoffmannové, nebo tajemnici školy Lence Švarcové, případně zasílejte elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V případě dalších informací se můžete obracet na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Odhlášení

Pokud dítě školní družinu přestane navštěvovat během školního roku, je nutné jej z družiny odhlásit pomocí formuláře “Odhlášení ze školní družiny”.Zájmové bloky

Den Zaměření Učitelé
Pondělí Robotika R. Musilová, J. Hoffmannová, J. Bílá
Úterý Sportovní hry M. Ballý, J. Hoffmannová, Z. Vybíralová
Středa Tvůrčí dílna J. Boučková, J. Hoffmannová, J. Bílá
Čtvrtek Ruční práce T. Pfejfer, J. Hoffmannová, Z. Vybíralová
Pátek Deskové hry R. Musilová, J. Hoffmannová

Poznámky
Žádáme rodiče, aby své děti nevyzvedávali v době zájmových bloků.
Zájmové bloky jsou kroužky, které jsou započítány v ceně úplaty.