USA

Je zvykem, že naši žáci 9. ročníku vyrážejí na čtrnáctidenní jazykový pobyt do USA. Žáci bydlí v rodinách amerických studentů a jsou tedy v neustálém styku s angličtinou. Vždy je pro naše děti připraven bohatý program. S americkými studenty navštěvují školu, kde se účastní výuky v jednotlivých ročnících. Dále navštíví nejbližší střední školu, která velmi často s místní základní školou spolupracuje. Program samozřejmě nezahrnuje jenom aktivity spojené s prostředím školy, ale také mnoho výletů, kulturních a sportovních akcí.
Ve školním roce 2012/2013 byla naší partnerskou školou Pilgrim Lutheran School v Minneapolis. Během našeho pobytu jsme poznali města Minneapolis a St. Paul a tři dny jsme všichni společně strávili v kempu Croix ve státě Wisconsin. V dalších letech žáci odcestovali do Texasu. Partnerství s texaskou školou trvalo dva roky. Spolupráce opět fungovala na jedničku.
Ve školním roce 2018/2019 jsme navštívili Kansas City ve státě Missouri, který je domovem naší vyučující anglického jazyka paní Lori Straka. Právě její bývalá škola vytvořila s naší školou partnerství, které nám umožnilo navzájem blíže poznat jednotlivé kulturní zvyklosti.
Naše poslední cesta do USA v roce 2020 byla znemožněna pandemií a nyní se snažíme opět navázat na dřívější spolupráci s tamními školami.

USA