SELB

Spolupráce s Realschule Selb začala v červenci roku 2007, kdy jsme spolu strávili týden na Železné Rudě. Od té doby společně organizujeme výměnné pobyty žáků. Každý školní rok proběhnou dva výměnné pobyty, naši žáci jedou do Selbu a děti ze Selbu přijedou do Plzně. V současné době se jedná o čtyřdenní pobyt. Žáci jsou ubytováni v rodinách a přes den je pro ně připraven program, v rámci kterého poznávají zajímavosti daného kraje. Nechybí ani prohlídka školy, hodiny angličtiny a sportovní hry. Výměnné pobyty jsou pro žáky velkým přínosem nejen v oblasti jazykové, ale i kulturní a sociální.