FRANCOUZSKÝ JAZYK

Francouzský jazyk vyučujeme jako nepovinný předmět jednu vyučovací hodinu týdně v osmém ročníku a dvě vyučovací hodiny týdně v ročníku devátém. Tento předmět jsme na naší škole zavedli zejména pro žáky, kteří nemají s cizími jazyky potíže a kteří se chtějí učit nad rámec běžných znalostí.
Předmět je zaměřen především na komunikaci a mluvený projev, kdy se žáci učí rozumět slyšenému textu a reagovat na něj v jazykové úrovni A1. Hodiny probíhají formou spolupráce ve dvojicích nebo ve skupinách. Žáci se tak vzájemně podporují a společně si osvojují nové znalosti a dovednosti. Učebnice ‘Amis et compagnie’ žáky navíc seznamuje komiksovou formou se známým francouzským románem Tři mušketýři a dalšími prvky francouzských reálií.