VÝTVARNÁ VÝCHOVA

V rámci předmětu se žáci učí vizuálnímu obraznému vyjádření pomocí linií, tvarů, objemů a barev. V průběhu doby studia si postupně osvojují klasické i netradiční výtvarné techniky. Náměty prací souvisí s ročními obdobími, významnými událostmi i s různými školními projekty. Malí umělci ve svých pracích zaznamenávají jak vlastní zkušenosti, tak i podněty z představ a své fantazie. Zvláště na druhém stupni jsou žáci pomalu vedeni k tomu, aby se oprostili od konkrétního vyjadřování, a učí se zobrazovat vlastní pocity a smyslové prožitky abstraktní podobou. Součástí estetického rozvoje žáků je schopnost hodnotit výtvarná díla a vnímat estetické kvality v běžném životě. Z tohoto důvodu ve škole organizujeme soutěže, jejichž porotci bývají samy děti. Výtvarné práce jsou během roku vystavovány v učebně výtvarné výchovy a na chodbách školy.