OBČANSKÁ VÝCHOVA

Předmět občanská výchova se snaží předat žákům dostatečné znalosti a dovednosti, které jim pomohou začlenit se do života lidské společnosti a pochopit její fungování. Žáci v průběhu výuky poznávají sami sebe, učí se o utváření mezilidských vztahů mezi přáteli a členy jednotlivých sociálních skupin. Dále si osvojují základy správného společenského chování, rozpoznávají sociálně patologické jevy a také to, jak se jim vyvarovat. Učí se odlišovat důležité a trvalé hodnoty od prchavých módních výstřelků. Předmět je také rozšířen o základy dopravní výchovy a základy branné výchovy. Občanská výchova vede k empatii, toleranci a převzetí odpovědnosti za své činy. V hodinách žáci rozvíjejí své komunikační a argumentační schopnosti.