DĚJEPIS

Předmět dějepis má za úkol seznámit žáky s hlavními kapitolami světových dějin a podrobněji pak s průběhem dějin českých. Žáci získají znalosti z období pravěku, starověku, středověku, novověku a moderní historie. Studium historie nabízí každému žákovi možnost proniknout do zajímavých událostí a lidských příběhů, ve kterých lze spatřit ponaučení a odvozovat z nich souvislosti. Velký důraz je kladen na nejnovější dějiny, jejichž znalost má zásadní význam pro pochopení současného dění ve světě.