Základní škola Martina Luthera

Budova   panorama

Je jednou z prvních soukromých základních škol v České republice.
Funguje od roku 1992 a za tuto dobu dosáhla vynikající pověsti mezi odbornou, rodičovskou i žákovskou veřejností: 

- je úplnou základní školou (1. – 9. ročník),
- provozuje ročník v rámci MŠ pro děti od 5 let, který je zaměřen na vstup do 1. ročníku,
- má jako přirozenou součást výuky předmět křesťanskou výchovu, 
- zajišťuje žákům vysokou kvalitu výuky ve všech předmětech, v některých předmětech využívá metodu CLIL,
- je otevřena dětem pohybově postiženým, dětem s poruchami učení, dětem talentovaným, 
- dává důraz na vysokou kvalitu výuky cizích jazyků - anglického jazyka, německého jazyka,
- anglický jazyk vyučuje od 1. ročníku, 
- německý jazyk vyučuje od 5. ročníku,
- má vytvořenou Koncepci výuky cizích jazyků pod vedením kvalifikovaných učitelů a rodilých mluvčí,
- zaměstnává kvalifikované pedagogy,  
- vychovává v souladu s principy slušného chování, 
- spolupracuje na úrovni výměnných pobytů s německými školami - Selb, Milda, Zwickau, Regensburg,
- spolupracuje na úrovni výměnných pobytů se školami v anglicky mluvících zemích - USA,
- spolupracuje na úrovni výměnných pobytů se školou ve Španělsku - Mallorca,
- zajišťuje odpolední školní družinu, aktivity, kroužky, kurzy cizích jazyků, biblické hodiny, a to podle zájmu a počtu přihlášených, 
- plně využívá všech možností elektronického systému komunikace mezi školou, žákem, rodičem - ŠkolaOnLine,
- je vybavena nejmodernější IC technologií – notebooky, iPady, dataprojektory, audiotechnika...,
- aktivně se zapojuje do projektů, ze kterých získává dotace...

Ročenka ZŠML - co se celý rok u nás děje

Připravili jsme pro Vás přehled dění v loňském školním roce. Na ročenku se můžete podívat ve svém iPadu, kde je plně interaktivní a je vytvořená v aplikaci iBooksAuthor.
Pro přečtení v zařízení, které nemá iOS, jsme vytvořili i PDF verzi dokumentu.

ROCENKA 2 ROCENKA 1
ROCENKA ROCENKA 2