Partnerské školy v zahraničí

iPad jako pomocník ve výuce

Angličtina a němčina

Metoda CLIL ve výuce

Žáci se do školních lavic vracejí v pondělí 2. září 2019. V tento den trvá škola pro všechny žáky maximálně do 9.45 hodin, a to podle následujícího rozpisu:

7.30 otevření školy pro žáky
7.55-8.45 přivítání žáků třídními učiteli ve třídách – bez rodičů (netýká se žáků 1. ročníku, tam jsou rodiče přítomni ve třídách prvňáčků)
8.45-9.45 žáci 2.-9. ročníku odcházejí na školní dvůr
9.00-9.30 informační schůzka pro rodiče žáků 2.-9. ročníku (v případě nepřítomnosti rodiče si žák přinese domů všechny informace v písemné podobě)

Rodič si své dítě může po skončení první vyučovací hodiny (v 8.45 hodin) vyzvednout ve třídě, nebo kdykoliv na školním dvoře; žáka lze také pustit na základě omluvenky, kterou předá třídnímu učiteli.
V 9.45 se školní hřiště uzavírá a všichni zbylí žáci opouštějí budovu školy.
Školní družina v tento den není.
V úterý 3. září 2019 se vyučuje standardně podle rozvrhu, včetně školní družiny.

 

Pomucky

Zde si můžete prohlédnout seznam pomůcek, které budou zapotřebí v dalším školním roce.

Klubicko tuzky

Informace a pomůcky na nový školní rok 2019/20 - Beetles.
Informace a pomůcky na nový školní rok 2019/20 - Frogs a Suns.

 CLIL

Metodu Clil (cizí jazyk ve výuce nejazykového předmětu) máme již třetím rokem. Tímto jazykem je angličtina.
V roce 2019/2020 zavádíme také němčinu, a to do předmětu výchova ke zdraví.

Stavba
V novém školním roce přivítá žáky zrenovovaná třída 1. A, dále nová učebna pro výuku výtvarné výchovy a dílna pro výuku české literatury a hudební výchovy. Věříme, že se nové prostory budou žákům líbit.

SVP
Ponovu budou mít příležitost pobýt týden na Písecku také žáci 5. ročníku.

Kufříky do škol
Při příležitosti nastávajícího školního roku obdrží každý žák první třídy startovací balíček, obsahující kufřík na výtvarné potřeby či školní pomůcky a navíc zajímavé předměty jako je box na svačinu, šňůrka na klíče, ořezávátko, guma, voskové pastelky, reflexní přívěsek, vak na sportovní pomůcky, apod.