Vážení rodiče budoucích šesťáků!

Chtěli bychom Vás informovat o výuce v následujícím školním roce. Přáli bychom si, aby vyučování opět probíhalo za využití techniky, kterou jsou doposud podpořeny šesté, sedmé, osmé a deváté ročníky, tudíž celý druhý stupeň.

Seznam pomůcek na nový školní rok naleznete pod tímto odkazem.
Školní rok 2024/2025 začíná v pondělí 2. září 2024.
Těšíme se!

Vážení rodiče, přinášíme Vám informace o tom, co Vaše děti budou potřebovat při práci v naší školce. Ti nejmenší v oddělení Beetles a ti starší v obou oddělení předškoláků.

Těšíme se na nový školní rok!

Příjemce dotace: Mateřská škola KLUBÍČKO, š. p. o.

Název projektu: Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů a dětí, registrační číslo: CZ.02.02.02/00/22_002/0003800
Cíl projektu: Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií, zaměření se na práci s interaktivní tabulí a iPady a využití těchto poznatků při výchovně-vzdělávacím procesu předškolních dětí v Mateřské škole KLUBÍČKO.

EUMŠMT_RGB.jpg